Biuletyn informacyjny nr 17

Sierpień obfitował w wydarzenia rozmaitej natury. Dwoma najciekawszymi z nieco dalszych i bliższych okolic na terenie powiatu piaseczyńskiego wydają mi się:

  • Szczątki ludzkie odnalezione w pierwszej połowie roku podczas budowy bloku w Tarczynie są prawdopodobnie pozostałością dawnego przykościelnego cmentarza i składano je tu między XV a XVIII wiekiem. Kościół filialny pod wezwaniem św. Doroty istniał na przedmieściach Tarczyna od końca XV w. do XVIII w., zaś archeolodzy trafili na fundamenty jego fundamenty.  W poźniejszym okresie  na terenie odkrycia pochówków istniała jednorodzinna zabudowa mieszkalna z przełomu XIX i XX w. W trakcie badań archeologicznych natrafiono na pozostałości fundamentów, piwniczek oraz niewielkich gospodarczych konstrukcji zarówno z XIX/XX w., jak i wcześniejszych reliktów zabudowy mieszkalnej (przypuszczalnie z XVIII w.). Poniżej poziomu podłogi istniejących niegdyś domów odkryto pochówki o układzie anatomicznym. Stwierdzono także, że wspomniane wyżej piwniczki zostały wkopane w część pochówków, niszcząc je w znacznym stopniu. Odnaleziono m.in. liczne fragmenty naczyń glinianych, dewocjonalia, guziki, monety, naparstki i inne przedmioty metalowe.

Fot. Przegląd Piaseczyński

  • Most kolejowy między Glinkami a Górą Kalwarią został przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Trwa postępowanie dotyczące wpisania mostu do rejestru, jako że stanowi „cenny przykład kolejowego zabytku techniki, obrazującym rozwiązania inżynieryjne stosowane w okresie powojennym”. Jak urokliwy jest most wybudowany w latach 1951-53 nie trzeba nikogo, kto go odwiedził, przekonywać.

Fot. J. Czwarnowski

  • Zakończony został kolejny dodruk książki “Nadwiślańskie Urzecze. Podwarszawski mikroregion etnograficzny”. Publikację można kupić w księgarni w Górze Kalwarii (Pijarska 38), lub wysyłkowo. Koszt książki – 100 zł. Koszt wysyłki kurierem – 20 zł. O inne formy przesyłki np. paczkomaty kontaktować się należy bezpośrednio z księgarnią. Zamówienia można składać telefonicznie Tel. – 607-688-410 Lub mailowo Adres – agatazd70@gmail.com.
 

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna miały miejsce wycieczki z przewodnikiem m. in. szlakiem kolejki wilanowskiej czy po Urzeczu, z których ostatnie odbędą się we wrześniu. Prócz tego miał miejsce szereg wydarzeń rocznicowych i patriotycznych.

  • 1 sierpnia 2021 roku, na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie, odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona Bohaterom Powstania Warszawskiego. Znajduje się tutaj pomnik poświęcony braciom Komorowskim oraz Nerka, którzy poświęcili swoje życie za Ojczyznę w dniu 1 sierpnia 1944 roku. Bracia byli mieszkańcami Jeziorny tzw. „Argentyny”. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Historię Braci, przypomniał nauczyciel historii – Wojciech Guszkowski. Uroczystość została zorganizowana przez koło turystyczne TRAPER (działające w szkołach – Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5)
    W uroczystości uczestniczyli: nauczyciele (Maria i Wojciech Guszkowscy), pracownicy administracji (Sławomir Moreń) rodzice (Malena Kowalska, Dorota Bociankiewicz, Karolina Komosa, uczniowie z wymienionych szkół (Maja Ludwin, Kuba Jankowski, Oliwier Gut, Mateusz Bociankiewicz) oraz przedstawiciele samorządu naszej gminy (radny – Ignacy Gołębiowski), historycy (Paweł Komosa oraz Witold Rawski). Organizatorzy serdecznie dziękują za zaangażowanie i okazaną pomoc, dyrektorowi szkoły Arturowi Krasowskiemu oraz nauczycielce Annie Kulczyckiej.

  • W Górze Kalwarii w dniu 14 sierpnia nadano dwóm rondom imiona Ignacego i Daniela Lechów oraz Batalionu Armii Krajowej „Pięść”. Bracia Lech pochodzący z Czerska to bohaterowie walk o niepodległość Polski w 1918 roku, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej oraz II wojny światowej. Nazwa drugiego ronda Batalionu Armii Krajowej „Pięść” wiąże się z lokalnymi mieszkańcami, członkami tego akowskiego batalionu byli bracia Bąkowie oraz Piotr Kowalski. Inicjatorem powyższych inicjatyw był Piotr Rytko.
  • Skoro już jesteśmy przy Górze Kalwarii to 29 sierpnia  upamiętniono tam także stulecie wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w tym mieście, organizując przy okazji piknik historyczny a także odsłaniając okolicznościową wystawę. Także za tą inicjatywą stoi Piotr Rytko.

  • Z kolei na terenie Konstancina-Jeziorny jako reprezentacja mieszkańców oraz jednocześnie przedstawiciele uczniowskiego klubu Uks-t Traper, Konstancińskiego Klubu Historycznego (i oczywiście naszego portalu) złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicze symbolicznie upamiętniając zapomniane przedwojenne inicjatywy mieszkańców gminy Jeziorna, którzy wznosząc krzyż w Mirkowie i kamień w Jeziornie upamiętnili poległych z tych terenów w walce o niepodległość w latach 1918-20, w szczególności podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku.