Mirków zmniejsza bezrobocie – 1925 r.

DALSZY WZROST BEZROBOCIA W POLSCE

Według danych państwowych urzędów pośrednictwa pracy ostatnie tygodniowe sprawozdanie z rynku pracy za czas od 5 do 12 b.m. wykazuje ogólną przybliżoną liczbę 274 403 bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego tygodnia liczba ta wzrosła o 12  552 osoby. Bezrobocie wzrosło w przybliżeniu: w Warszawie o 150 osób, w Żyrardowie o 160 osób, w rejonie P. U. P. P. — Włocławek o 302 osoby, w rejonie P. U. P. P. — Łódź o 3 415 osób, w Piotrkowie o 364 osoby, w Kaliszu o 281 osób, w Częstochowie o 200 osób, w rejonie P. U. P. P. — Sosnowiec o 1 121 osób, w Ostrowcu o 465 osób, w Radomiu o 676 osób, w Białymstoku o 535 osób, na terenie województwa śląskiego o 3 003 osoby, w Białej o 200 osób, we Lwowie o 480 osób, w Wilnie o 240 osób.

Mirkowska Fabryka Papieru

Bezrobocie zmniejszyło się: w powiecie warszawskim o 709 osób z powodu uruchomienia mirkowskiej papierni w Jeziornie na 3 dni w tygodniu, w Przemyślu o 208 osób wskutek wyjazdu robotników do Francji. (PAT)

za: “Polska Zbrojna” nr 352 ze środy 23 grudnia 1925 r.

Może ci się także spodobać...