Biuletyn informacyjny nr 12

Kolejny miesiąc za nami, dobiegają końca konsultacje związane z gminnym planem ochrony zabytków Konstancina-Jeziorny, do którego każdy mógł zgłosić uwagi. A co jeszcze działo się w tym czasie prócz kolejnego lockdownu?

  • 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. UKST Traper nie zawiódł i na portalu zamieszczono relację z obchodów. Witold Rawski z kolej dał prelekcję wirtualnie na stronie Konstancińskiego Domu Kultury, którą można obejrzeć poniżej.
  • na portalu pojawiać zaczęły się teksty Ewy i Włodzimierza Bagieńskich, historyków-regionalistów znanych z szeregu publikacji zarówno książkowych jak i prasowych, dotyczących głównie powiatu piaseczyńskiego
  • ponieważ pierwszy artykuł wspomnianych autorów dotyczył dziejów Skolimowa w XIX wieku, dodaliśmy w formie elektronicznej zaległy numer “Znad Jeziorki”, zawierający inwentarz wsi Skolimów z 1810

  • podaliśmy datę wydania książki “Sztetl Jezorna. Dzieje żydowskiej społeczności Jeziorny, Skolimowa i Konstancina od XVII w. do 1941 roku”. A potem przydarzył się lockdown. Ale nadal planujemy, iż trafi do czytelników 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

  • na portalu rozpoczął się cykl artykułów o historii Kabat autorstwa Jacka Latoszka. Są to obszerne fragmenty tekstu, który zostanie opublikowany w III Roczniku Nadwiślańskiego Urzecza. Kolejne części pojawiają się w każdy poniedziałek, opublikowane dotytchczas znaleźć można w tym miejscu.
  • wreszcie bardzo dobre wiadomości płyną z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Górze Kalwarii dotyczące Kaplicy Św. Antoniego. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansuje w tym roku prace konserwatorskie i restauratorskie tego wyjątkowego zabytku. Obejmować one będą osuszenie i zabezpieczenie fundamentów kaplicy oraz remont więźby i pokrycia dachu. Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała z inicjatywy bp. Stefana Wierzbowskiego po sprowadzeniu z Krakowa do Nowej Jerozolimy ojców bernardynów. Natomiast obecny budynek kaplicy został zbudowany w stylu barokowym w 1781 r. za sprawą gwardiana bernardynów o. Piotra Blewskiego. We wnętrzu kaplicy w neobarokowym ołtarzu z 1903 r. znajduje się figura św. Antoniego trzymającego na rękach Dzieciątko. Co ważne, kaplica położona jest przy najstarszej ulicy w Górze Kalwarii, która zaczynała się przy dawnej Królewskiej Komorze Solnej (róg obecnej ul. ks. Zygmunta Sajny) a kończyła się na przewozie, czyli przeprawie przez Wisłę. Dlatego dawniej obecną ul. Św. Antoniego zwano Drogą do Przewozu. A na zdjęciu Kaplica Św. Antoniego w zimowej szacie w lutym 2021.

fot. Piotr Rytko