Shoah mieszkańców Jeziorny i Skolimowa-Konstancina

Przedwojenna Jeziorna Królewska i Konstancinek były zarówno miejscem zamieszkania jak i siedzibą wielu sklepików i drobnych warsztatów rzemieślniczych prowadzonych w dużej mierze przez Żydów, Gdy w roku 1939 przeprowadzono spis powszechny w gminie Jeziorna, odnotowano 655 Żydów zamieszkujących gminę Jeziorna. Rok po wybuchu wojny utworzono w Jeziornie getto, w którym zgromadzono wszystkich jeziorańskich Żydów. 25 stycznia 1941 roku nastąpiła likwidacja getta. Dzień wcześniej do prezesa gminy Konigsztajna i rabina Rozenwejga miał przyjść komendant tutejszego posterunku granatowej policji uprzedzając ich o tym co ma nastąpić, dzięki temu mogli pod pozorem symulowanego ataku serca wezwać karetkę i pojechać do Warszawy wraz z księgami gminy, które ukryte zostały w piwnicach kamienicy na Pańskiej. Wraz z nimi nastąpił symboliczny koniec gminy żydowskiej.

Spis przeprowadzony w roku 1946 nie wykazał ani jednego mieszkańca żydowskiego pochodzenia… Jedynie nieliczni jak Fajga Rotsztajn, Sam Freiman czy Bella Winograd przetrwali Holokaust, losy wielu pozostają nieznane. Instytut Yad Vashem na podstawie zebranych świadectw udokumentował tragiczne losy jedynie 125 spośród nich, których większość została zamordowana. Ich dane zamieszczono poniżej, poszerzone o nazwiska żydowskich mieszkańców Konstancina i Skolimowa.

Pozornie to jedna z dziesiątek list strat, osób które nie przetrwały wojny. To jednak coś więcej, świadectwo zaginionego świata, który już nie powróci. Wielu spośród znajdujących się na tej liście nie miało nawet 12 lat, szalona ideologia nie odróżniała dzieci od dorosłych. Na liście znajdziemy wiele osób znanych wśród listy przedwojennych gminnych rzemieślników, znanych ze wspomnień Zbigniewa Cechnickiego i innych osób, znajdziemy też osoby takie jak Julia Wertheim, żona właściciela willi „Julisin”.

Większość z nich trafiła do getta w Warszawie, nie każdy przebywał w nim 19 kwietnia 1943 roku, gdy wybuchło powstanie, lecz zakończyły się w ten sam sposób. Losy pozostałych z 655 pozostają w większości nieznane, lecz nie przeżył praktycznie nikt.

Imię Nazwisko Rok Urodzenia Miejsce stałego pobytu w chwili wybuchu wojny Dodatkowe informacje (wiek w chwili śmierci, zawód itd.)
Chaja Bik 1884 Jeziorna żona Binema, zmarła w Bełżcu w 1943
Chaima Borucka   Jeziorna córka Altera i Tzipy, 10 lat
Mindl Borucka   Jeziorna córka Altera i Tzipy, 8 lat
Alter Borucki 1917 Jeziorna mąż Tzipy Feinzilber, cieśla, zg. Treblinka 1942
Eliezer Borucki   Jeziorna syn Altera i Tzipy, 5 lat
Simcha Charap   Jeziorna syn Szalom i Brakhy, handlarz
Itka Dajczer 1901 Jeziorna Królewska córka Joska Jelenia i Rywki Hurdik, żona Bereka, siostra przeżyła
Berek Dajczer 1901 Jeziorna Królewska mąż Itki
Szymon Dembski   Jeziorna Królewska syn Jeszimy i Bili, handlarz
Mosze Dębski   Jeziorna syn Jeszimy i Bili, handlarz
Bajla Dębski   Jeziorna żona Jeszimy, zginęła w 1942 roku
Ruwen Dębski   Jeziorna syn Jeszimy i Bili, handlarz
Jeszaja Dębski   Jeziorna krawiec, mąż Bajli, zginął w 1942 roku w gettcie w Piasecznie
Geula Doicher   Jeziorna córka Noacha i Szoszany, zg. Treblinka 1941
Shoshana Doicher   Jeziorna żona Noacha, zg. Treblinka 1941
Dwora Działowska 1908 Cieciszew sklepowa
Mojsze Edelsztejn   Konstancin przed wybuchem wojny mieszkał w Konstancinie, urzędnik
Leib Ederman 1907 Jeziorna mąż Chaji Sary, syn Mordechaja i Mali, zg. Getto Warszawa 1942
Chaja Sara Ederman 1908 Jeziorna żona Leiba, córka Jakoba Rozentzweig i Fejgi, zg. Getto Warszawa, 1942, siostra Ita przeżyła
Feiga Ederman   Jeziorna syn Leiba i Chaji Sary, 11 lat
Necha Eizenbaum   Jeziorna 13 lat, córka Szlomy
Jakob Eizenbaum   Jeziorna 6 lat, syn Pesacha i Mindel
Hana Eizenbaum 1914 Jeziorna córka Szlomo i Hanny
Mindel Eizenbaum 1910 Jeziorna żona Pesakha, krawcowa, siostra Izraela
Szlomo Eizenbaum   Jeziorna syn Mosze i Chaji, mąż Chaji, kupiec, ojciec Izraela
Laibel Fain   Jeziorna właściciel sklepu w Jeziornie
Josek Fajn 1907 Jeziorna Królewska mąż Ewy
Ewa Fajn 1910 Jeziorna Królewska córka Joska Jelenia i Rywki Hurdik, żona Joseka, siostra przeżyła
Władysław Fenigstein 1893 Konstancin syn Natana i Salomei Pomper, przed wojną mieszkał w Konstancinie
Aron Flint   Jeziorna mąż Zysl, właściciel zakładu rzemieślniczego
Jadzia Freiman 1934 Jeziorna córka Józefa i Edki, siostra Sama Freimana
Hanna Freiman 1932 Jeziorna córka Józefa i Edki, siostra Sama Freimana
Chaim Freiman 1930 Jeziorna syn Józefa i Edki, brat Sama Freimana
Josef Freiman 1904 Jeziorna mąż Edki Torek
Edka Freiman 1904 Jeziorna córka Mosze Turka i Racheli
Fajga Fuks   Jeziorna córka Mordechaja i Ester
Estera Fuks   Jeziorna syn Mordechaja i Fejgi, 11 lat
Abraham Fuks   Jeziorna syn Mordechaja i Fejgi, 7 lat
Szabtaj Fuks   Jeziorna syn Mordechaja i Fejgi, 3 lata
Mordechaj Fuks   Jeziorna syn Herszela, kupiec, mąż Feigi Katz
Dawid Fuksman   Jeziorna lista transportowanych na Majdanek 1943
Jankiel Goldberg   Jeziorna  
Chava Gurfinkel 1884 Jeziorna żona Pinkasa
Esther Gurfinkel 1899 Jeziorna Królewska córka Joska Jelenia i Rywki Hurdik, siostra przeżyła
Leiser Gurfinkel 1894 Jeziorna Królewska mąż Estery, pobyt w Otwocku
Pinkas Gurfinkiel 1884 Jeziorna syn Aizika i Fajgi, mąż Chawy, prowadził sklepik spożywczy
Nachman Gurfinkiel 1907 Jeziorna syn Pinkasa i Khavy
Jenta Gurfinkiel 1905 Jeziorna córka Pinkasa i Khavy
Hanna Halpern 1882 Jeziorna córka Szlomo i Geli
Alte Sara Halpern 1886 Jeziorna  
Ysrael Yehuda Halpern 1886 Jeziorna syn Szlomo i Geli, mąż Alte Sary Zybersztejn, handlarz, zegarmistrz, córka Brinka przeżyła
Jakub Jeleń 1903 Jeziorna Królewska syn Joska Jelenia i Rywki Hurdik, mąż Szaji
Beniamin Syjon Jeleń 1921 Jeziorna Królewska syn Joska Jelenia i Rywki Hurdik
Rywka Jeleń 1875 Jeziorna Królewska córka Herszela i Szifry
Lea Jeleń 1912 Jeziorna Królewska córka Joska Jelenia i Rywki Hurdik
Szaja Jeleń 1905 Jeziorna Królewska z d. Szumacher, żona Jakuba
Josek Jeleń 1873 Jeziorna Królewska mąż Rywki, krawiec
Szymon Jeleń   Jeziorna nauczyciel Tory, mąż Miriam
Rachela Katz 1892 Jeziorna córka Jehoszui i Chai, żona Chaima, 51 lat, córka przeżyła
Jakub Katz   Jeziorna wnuk Patryk przeżył
Bila Elka Kenigsztein   Jeziorna córka Chaima i Lei, żona Motze
Bela Kenigsztein 1919 Konstancin córka Abrahama (prezesa), uczennica
Abraham Kenigsztein   Jeziorna mąż Estery, prezes gminy żydowskiej
Palta Kenigsztein   Jeziorna córka Chaima i Lei, uczennica
Lea Kenigsztein   Jeziorna żona Chaima
Szifra Kenigsztein   Jeziorna córka Chaima i Lei
Eliezer Ben Kloc 1920 Jeziorna syn Szymona i Fridy, rolnik, zamordowany w roku 1941
Jakob Lipman 1886 Jeziorna szewc, syn Szymona i Charny, zg. Getto Warszawa, 1942. Syn Mosze przeżył
Josef Lipman Lapman 1910 Jeziorna syn Jakuba i Charny, brak Mosze przeżył
Mordchai Zew Mandelman 1906 Jeziorna kupiec, syn Jakoba i Feigi, mąż Khavy
Jakob Mandelman 1886 Jeziorna Królewska handlarz, mąż Feigi Gottfrid
Sara Mardiks   Jeziorna  
Mashe Masha Messinger   Jeziorna córka Izraela Jakowa i Towy
nieznane Piszman 1933 Jeziorna 6 lat córka Nakhuma, zginęła w Treblince
Sabina Polak Falk 1923 Jeziorna córka Icka i Towy, zg. 1943
Chana Retman   Jeziorna żona Szlomy, zmarła w Treblince w wieku 45 lat
Szymon Rosencwajg 1928 Jeziorna syn Jakowa i Estery, zg. 1942 Treblinka, siostra przeżyła
Estera Rosencwajg 1897 Jeziorna z d. Weszniter, żona Jakowa Jehudy, zg. 1942 Getto Warszawa
Jehuda Rosencwajg 1887 Jeziorna rabin z Jeziorny, s. Lipy i Fridy, mąż Estery Wurszneiter, zg. 1942 Treblinka, córka Ita przeżyła
Menucha Rosencwajg 1923 Jeziorna syn Jakoba i Estery, zg. 1942 Treblinka, siostra przeżyła
Jecheskel Rosencwajg 1925 Jeziorna syn Jakowa i Estery, zg. 1942 Getto Warszawa, siostra przeżyła
Szymon Rosencwajg   Jeziorna 14 lat, syn Jakowa i Estery
Jezehiel Rosencwajg   Jeziorna 17 lat, syn Jakowa i Estery
Hana Chawa Rotsztain   Jeziorna gospodyni
nieznane Rotsztain   Jeziorna dziecko
Eche Szumacher   Jeziorna inspektor (bbd)
Rywka Szurman 1914 Skolimów krawcowa z Piaseczna, córka Szlomo i Nekhama, w czasie wojny w Skolimowie, brat Shmul
Zwi Arje Sztokhamer   Jeziorna mąż Rukhamy, rytualny ubojnik i inspektor
Szlomo Szuchman 1889 Skolimów handlarz, mąż Nekhamy, zg. w gettcie Warszawa, syn. Shmuel przeżył
Jona Szuliwniuk   Jeziorna żona Meira, córka Sławy
Mair Szymkowicz 1902 Jeziorna handlarz
Rachela Szymkowicz   Jeziorna żona Meira
Gedalja Szymkowicz   Jeziorna spedytor, mąż Towy
Toba Szymkowicz   Jeziorna żona Gedalii, córka Jehoszui i Khai
Mosze Szymkowicz   Jeziorna syn Gedalii i Towy, 16 lat
Chaja Szymkowicz   Jeziorna syn Gedalii i Towy, 10 lat
Abraham Szymkowicz   Jeziorna syn Gedalii i Towy, 5 lat
Dawid Szymkowicz 1919 Jeziorna syn Gedalii i Towy
Meir Szymkowicz   Jeziorna syn Jehoszui i Khai, mąż Racheli
Chaja Szymkowicz   Jeziorna córka Meira i Racheli, 17 lat
Sara Szymkowicz   Jeziorna córka Meira i Racheli, 15 lat
Reizl Szymkowicz   Jeziorna córka Meira i Racheli, 8 lat
Abraham Tzigelsztein   Skolimów zamordowany w Łosicach
Jakow Tzigelsztein   Skolimów zamordowany w Łosicach
Mosze Tzigelsztein   Skolimów zamordowany w Łosicach
Heinich Warszawski   Jeziorna  
Dawid Weinberg 1918 Jeziorna syn Nakhuma i Meshulam, zg. Getto Warszawa
Hana Estera Weinberg 1898 Jeziorna żona Nakhuma, córka Barucha i Miriam
Nachum Weinberg 1896 Jeziorna syn Dana i Szifry, mąż Estery Goldzimer. Syn Samuel przeżył
Mosze Weinberg 1930 Jeziorna syn Nakhuma i Meshulam, zg. Getto Warszawa
Estera Weis   Jeziorna 5 lat, córka Izraela i Rywki
Chaim Weis   Jeziorna 3 lata, syn Izreala i Rywki
Julia Wertheim 1884 Konstancin z d. Kramsztyk, lat 60, c. Marcelego i Eleonory Luxenbug, zm. po torturach
Nussam Chaim Winograd   Jeziorna 40 lat, syn Szymona i Hawy, mąż Szoszy, nauczyciel, zginął w Treblince
Sara Winograd   Jeziorna 12 lat, córka Nussana i Szoszy
Abraham Winograd   Jeziorna 22 lata, syn Nussama i Szoszy, mąż Rywki, szklarz
Haskel Józef Winograd   Jeziorna 18 lat, syn Nussama i Szoszy, szklarz
Jankiel Winograd   Jeziorna 14 lat, syn Nussama i Szoszy, uczeń
Hawa Rachel Winograd   Jeziorna 20 lat, córka Nussama i Szoszy, robotnica
Szosza Winograd   Jeziorna z d. Haze, 45 lat, c. Haskela i Liby, żona Nussana
Hanna Brucha Winograd   Jeziorna 10 lat, córka Nussama i Szoszy, uczennica
Sara Lea Wulf 1885 Jeziorna córka Mosze i Tzirel, żona Kaima, sprzedawczyni, 1942
Chaim Wulf 1882 Jeziorna Chaim, właściciel sklepu, mąż Sary Lei Fisztein, piekarz, s. Meira i Feigi
Rywka Wulf 1916 Jeziorna córka Chaima i Sary Lea, żonata, zginęła w 1942
Szajndle Wulf 1910 Jeziorna córka Khaina i Sary Lea, żona Meira, zginęła 1942
Juda Wulf 1920 Jeziorna piekarz, syn Chaima i Sary Lea, zginął w roku 1942
Pinchas Wulf 1922 Jeziorna piekarz, syn Chaima i Sary Lea, zginął w roku 1942
Feiga Wulf   Jeziorna syn Dowa i Róży, mąż Khawy Tzvirenbaum, szkparz, zg. Getto Warszawa
Balcia Zeitman 1905 Jeziorna córka Lomy i Sary urodzona w Warce
Hana Lea Żółta   Jeziorna córka Jakowa i Sary Fishbaum, 9 lat, podczas wojny na Krochmalnej 23
Sara Żółta 1899 Jeziorna córka Józefa i Rywki, zm. 1941 s. Józefa Zhulti
Batia Edka Żółta   Jeziorna córka Jakowa i Sary Fishbaum, 17 lat
Rywka Rachela Żółta   Jeziorna córka Jakowa i Sary Fishbaum, 14 lat
Josef Żółta 1893 Jeziorna s. Jankiela i Edki, krawiec
Jakow Żółty 1889 Jeziorna syn Jankiela i Edki, krawiec, żonaty z Sarą Fiszbaum, wojna na Krochmalnej 23 w getcie

 

Może ci się także spodobać...