Willa “Greczynka” – przystań “Domu Dzieci” Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna” (II)

Niechaj ten dom nie będzie domem smutku, lecz domem radości i wesela. Niech w nim wzrasta młode pokolenie, zdrowe na ciele i duszy, pełne siły i radości życia – Jadwiga Maleszewska

 

20 czerwca 1929 r. z inicjatywy małżonki komendanta głównego policji Jadwigi Maleszewskiej, powołano do życia Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”, skupiające rodziny policjantów Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. Działalność stowarzyszenia skupiona była przede wszystkim na pomocy charytatywnej i wychowawczej dla osieroconych dzieci z rodzin policyjnych oraz pomocy wdowom.  Wśród rodzin policyjnych było dużo takich właśnie dzieci, które opieki potrzebowały. Corocznie ginęło z rąk bandytów po kilkunastu policjantów, którzy stanęli w obronie życia i mienia współobywateli. Wielu z nich, ginąc młodo, zostawiało po kilkoro dzieci, częstokroć zdanych “na pastwę niemiłosiernego losu, gdy otrzymana odprawa pośmiertna się wyczerpie, a matka, nie mogąc znaleźć pracy, nie jest w stanie zapewnić nieletnim sierotom bytu”.

“Dom Dzieci” w Skolimowie, willa “Greczynka”, 1933 r.

W 1931 r. zarząd naczelny Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna”, kierowany przez Jadwigę Maleszewską, naśladując projekt “Nasz dom” – “Rodziny Wojskowej”, postanowił także otworzyć „Dom Dzieci”. Fundusze pozyskano z opodatkowania kół okręgowych Stowarzyszenia w wysokości 5% od dochodów oraz licznych darczyńców. Na ten cel wynajęto willę “Greczynkę” w Skolimowie, z dala od zgiełku i  wielkomiejskiego hałasu, w ogrodzie otoczonym sosnowym lasem. Latem 1932 r. przeprowadzono jej remont kosztem 18000 zł. Urządzono centralne ogrzewanie, kuchnię, łazienki, pobudowano piwnice itd. Nad przebudową i urządzaniem “Domu Dzieci” czuwały bezpośrednio Zofia Sobotowa wiceprzewodnicząca Zarządu Naczelnego Stowarzyszenia, pani Nowodworska jego sekretarka i pani Dąbrowska.

We wrześniu tego roku dom był gotowy do przyjęcia pierwszych mieszkańców. Umieszczono w nim 56 sierot po policjantach. Uruchomiono też na miejscu przedszkole, starsze dzieci chodziły do szkoły w Skolimowie.

Uroczystość w Skolimowie, willa “Greczynka”, czerwiec 1933 r. Aleksandra Piłsudska w środku, na prawo od niej stoi generałowa Jadwiga Maleszewska, za Piłsudską stoją z lewej Zofia Zawisza Gąsiorowska z prawej Wanda Narbut-Neugebauerowa

W sobotę, 10 czerwca 1933 r. odbyła się uroczystość poświęcenia “Domu Dzieci”. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Aleksandra Piłsudska[1], która przybyła wraz z generałową Wandą Jadwigą Norwid-Neugebauerową[2] i generałową Zofią Zawisza Gąsiorowską[3]. W uroczystości uczestniczyli także: komendant główny policji płk Janusz Zygmunt Jakub Jagrym-Maleszewski, generałowa Stefania z Lityńskich Romerowa, generałowa Germaine Susanne Coillot Składkowska z córką Teresą Coillot, minister opieki społecznej gen. Stefan Bolesław Józef Hubicki, prezes NIK gen. Jakub Marian Krzemieński, wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak, dyrektor departamentu Ministerstwa Opieki Społecznej płk Bronisław Nakoniecznikoff-Klukowski, wojewoda warszawski Stanisław Twardo, starosta warszawski mjr Tadeusz Wardejn-Zagórski z małżonką Wandą i naczelnik Wydziału Opieki nad Dziećmi i Młodocianymi w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej Bronisław Krakowski. Z policji przybyli: inspektorowie Adam Wiktor Nowodworski, Edmund Czyniowski, Tadeusz Tomanowski, redaktor Franciszek Kaufman, podinspektorzy Władysław Zawadzki, Włodzimierz  Aleksander Wójtowicz, Euzebiusz Zieliński, Józef Piątkiewicz, Józef Szeryński, Antoni Sitkowski i in. oraz delegacja szeregowych Policji  Państwowej m. st. Warszawy.

Uroczystość w Skolimowie, willa “Greczynka”, czerwiec 1933 r. W środku na ławce siedzi Aleksandra Piłsudska, obok niej (z lewej) Jadwiga Maleszewska, pierwsza z prawej Wanda Narbut-Neugebauerowa. Za Wandą Narbut stoi Zofia Zawisza Gąsiorowska

 Jadwiga  Maleszewska powitała przybyłych gości, a witając Aleksandrę Piłsudską stwierdziła: Najpiękniejszy to dzień dzisiaj od momentu stworzenia “Rodziny Policyjnej”, gdy możemy Cię, Dostojna Pani Marszałkowo, powitać na terenie tej placówki, stworzonej z myślą o Tobie. Składamy Ci też dzięki z głębi naszych wdzięcznych serc za poparcie finansowe, jakiego raczyłaś nam udzielić, a przede wszystkim za Twe, Dostojna Pani, poparcie moralne, które dodawało nam bodźca do pracy, kazało pokonać przeciwności i osiągnąć nasz cel. W imieniu całego środowiska policji składamy Ci, Dostojna Pani Marszałkowo, hołd i wyrazy najgłębszej czcił.

Podziękowała również za wybitną pomoc finansową prezesowi PKO Henrykowi Gruberowi, prezesowi Banku Polskiego Władysławowi Wróblewskiemu i prezesowi Banku Gospodarstwa Krajowego gen. Romanowi Góreckiemu.

Jedni z uczestników uroczystości, przedstawiciele Policji Państwowej: inspektor Franciszek Kaufman, podinspektor Leon Nagler, podinspektor Stanisław Nowodworski, inspektor Edmund Czyniowski

Po Maleszewskiej  zabrała głos wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Zofia Sobotowa, która podziękowała za pomoc komendantowi policji. Po jej wystąpieniu jedna z wychowanek wręczała bukiet czerwonych róż Aleksandrze Piłsudskiej. Kwiaty otrzymali także państwo Maleszewscy. Jeden z wychowanków zadeklamował wiersz o Marszałku Piłsudskim oraz wiersz o policjancie, a wszystkie dzieci odśpiewały chórem dwie piosenki. Na koniec zabrał głos i poświęcił budynek kapelan policji ks. Bronisław Kolasiński.

Po oficjalnej części uroczystości goście zwiedzili dom i ogród, w którym pracują wychowankowie “Domu Dzieci”. Na zakończenie Zarząd Naczelny “Rodziny Policyjnej” zaprosił przybyłych gości na mały poczęstunek.

Pobyt gości w Skolimowie trwał ok. dwóch godzin. Na cześć odjeżdżającej Aleksandry Piłsudskiej urządziła dziatwa owację, wznosząc okrzyki „niech żyje”, a gdy szła już do samochodu — śpiewając „Pierwszą Brygadę.”

Sypialnia w “Domu Dzieci” w Skolimowie, 1933 r.

Jeden z wychowanków Kazimierz Racławski (1927-2016) tak wspominał pobyt w Skolimowie: Początkowo, kiedy trafiłem do tego domu dziecka w 1932 roku, miałem niecałe pięć lat, a więc przedszkole. Człowiek był zagubiony, diametralna różnica warunków bytowania w domu rodzinnym, a w wielkim sześćdziesięcioosobowym zespole. Więc byłem i zagubiony, i cholernie samotny. Ładne były popołudnia w Skolimowie i wieczory, kiedy już po kolacji część dzieciarni zabawiała się w różne gry, zaczynając od dwóch ogni, a kończąc na krykiecie. Ci, którzy słabowali lub nie mieli ochoty, mogli odpoczywać na trawnikach. Na pewno na całe życie zostanie mi wspomnienie pierwszej klasy szkoły podstawowej – wówczas ona się nazywała powszechna – bo miałem jeden zeszyt, jeden ołówek. Ołówek, żeby nie zgubić, był zawieszony na szpagacie na szyi. Szkoła była niewielka, zbliżona bardziej do wiejskiej, chyba w wynajętych pokojach. Wychowawcy, nauczyciele byli wspaniali, serdeczni, dobrzy. Tak że w znacznym stopniu, jeśli chodzi o nas – dzieciaków z domu dziecka, ich stosunek do nas niwelował te kłopoty braku własnych rodziców”[4].

Zajęcia w “Domu Dzieci” w Skolimowie, 1935 r.

Skolimowski dom działał do 1935 r., a następnie, jak wspominał Kazimierz Racławski: chyba na wiosnę, przenieśliśmy się z mocno zdezelowanej willi “Greczynka” do “Marysieńki”[5]. Lokalizacja “Domu Dzieci” “Rodziny Policyjnej” w Skolimowie miała charakter doraźny. Wielu działaczy Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna”, było przekonanych o potrzebie wybudowania i zorganizowania własnego “Domu Dzieci”. Pomysł ten dzięki różnym inicjatywom, a zwłaszcza ofiarności małżeństwa Garbolewskich (właścicieli majątku Czerwonka w Sochaczewie) został zrealizowany. 3 maja 1933 r. odbyło się poświęcenie fundamentów “Sierocińca”, a cztery lata później, 6 maja 1937 r., nastąpiło uroczyste otwarcie “Domu Dziecka” Stowarzyszenia “Rodziny Policyjnej” w Sochaczewie, z udziałem przedstawicieli władz administracyjnych i Policji Państwowej na czele z nowym komendantem gen. bryg. Józefem Kordianem Zamorskim.

Wigilia w “Domu Dzieci” w Skolimowie, 1932 r. Dopiero pół roku później nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie domu

[1] 14 lat wcześniej, w 1919 r., Aleksandra Piłsudska – wtedy jeszcze Szczerbińska – pół roku przebywała w willi “Stasinek” w Skolimowie-Chylicach w gościnie u państwa Krok-Paszkowskich.

[2] Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”. Od 1913 r. prowadziła działalność pomocniczą na rzecz Drużyn Strzeleckich, a od 1914 r. Legionów Polskich (intendentura, służba sanitarna, wywiad).

[3] Słynna wywiadowczyni Legionów Polskich, należała do Polskiej Organizacji Wojskowej. Dostarczała patrolom Józefa Piłsudskiego informacji o ruchach wojsk rosyjskich. To u niej 2 sierpnia 1914 r. w dworze w Goszycach zatrzymał się patrol zwiadowczy strzelców (siódemka Beliny).

[4] Kazimierz Racławski, Uśmiech przez łzy: Dom Dziecka Stowarzyszenia Rodzina Policyjna w latach 1932-1946 Skolimów-Sochaczew-Szymanów, Paprotnia 2004.

[5] Willę w 1926 r. zaprojektował i wybudował dla siebie architekt Henryk Julian Gay, który postanowił osiedlić się tu wraz z żoną Matyldą. Willę, jak się uważa, nazwał na cześć królowej Marysieńki Sobieskiej. 

źródła: Archiwum Akt Nowych, zespół Ministerstwo Opieki Społecznej; Kazimierz Racławski, Uśmiech przez łzy : Dom Dziecka Stowarzyszenia Rodzina Policyjna w latach 1932-1946 Skolimów-Sochaczew-Szymanów, Paprotnia 2004;  prasa, m.in."Wychowanie fizyczne", "Tygodnik Ilustrowany", "Kurier Warszawski". Zdjęcia zbiory własne

Może ci się także spodobać...