Żydzi z Jeziorny skierowani do pracy przymusowej – 1940 r.

Już na drugi dzień po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa Hans Frank 26 października 1939 r. wydał rozporządzenia dotyczące pracy Żydów. Na jego mocy przymusowi pracy podlegali wszyscy Żydzi od 14 do 60 roku życia, z zastrzeżeniem, że granice wieku mogą zostać w razie potrzeby rozszerzone. Wydanie przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia powierzono wyższemu dowódcy SS i policji Friedrichowi Wilhelmowi Krügerowi. 11 i 12 grudnia 1939 r., Krüger, ogłosił „pierwsze” i „drugie” postanowienie wykonawcze do rozporządzenia, w którym drobiazgowo opisano przymus pracy dla Żydów wraz z ich narzędziami, przekazując tą ludność do dyspozycji policji niemieckiej. Wszyscy żydowscy mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa od ukończonego 14. do ukończonego 60. roku życia podlegali przymusowi pracy. Rozporządzenie rozciągało się pierwotnie na Żydów płci męskiej od ukończonego 12. do ukończonego 60. roku życia. Zarządzono też, że okres pracy ustala się zasadniczo na dwa lata. Czas ten mógł zostać przedłużony, jeśli nie zostanie osiągnięty cel wychowawczy pracy przymusowej Objęci przymusem mieli zostać zatrudnieni według posiadanych umiejętności zawodowych.

Od wiosny 1940 r. poszczególne Judenraty zostały zobowiązane do dostarczania codziennie stałej liczby robotników żydowskich, którzy byli zatrudniani na licznych placówkach pracy (w warsztatach, fabrykach, urzędach itp. znajdujących się w miejscu zamieszkania robotników, w miejscach, gdzie istniały społeczności żydowskie). Zgodnie z  postanowieniami  Dienstbefehl an die Judenrate fur die Erfassung und Gestellung der Juden zur Zwangsarbeit (Rozkaz urzędowy do Rad Żydowskich w sprawie spisania i stawienia się Żydów do prac przymusowych) z 20 stycznia 1940 r. podpisanym przez wyższego dowódcę SS i Policji przy Sztabie Generalnego Gubernatora dla zajętych obszarów polskich Friedricha Wilhelma Krügera  Rady Żydowskie (Judenraty) zobowiązano do przeprowadzenia spisu wszystkich Żydów, którzy podlegali temu zarządzeniu. Miały one obowiązek założenia kartotek pracy przymusowej.

Pismo Kreishauptmann Warschau-Land z 16 lutego 1940 r. w sprawie kartoteki Żydów, podlegających przymusowi pracy dotarło do gminy Jeziorna 19 lutego 1940 r. W myśl tego pisma do kartoteki mieli być wciągnięci wszyscy Żydzi w wieku od 12. do 60. roku życia. Jednak W pierwszym rzędzie mieli być wciągnięci do kartoteki wszyscy Żydzi płci męskiej od ukończonego 16. do ukończonego 25. roku życia. Każdy z Żydów przez Radę Żydowską otrzymał odcinek kontrolny karty po ostemplowaniu przez miejscowego wójta. Posegregowane według kolorów karty kartoteki pierwszych 10 roczników należało natychmiast przesłać do Kreishauptmana Warschau-Land. Dopiero po tym należało sporządzić kartoteki z pozostałych roczników.  Wszystko karty miały być złożone do 7 marca 1940 r. Spisowi podlegali także ochrzczeni Żydzi. Za każdą kartę należało zapłacić 20 gr.

Tego samego dnia, 19 lutego 1940 r. wspomniane pismo zostało przesłane przez Zarząd Gminy Jeziorna Radzie Żydowskiej w Jeziornie. Dwa tygodnie później, 4 marca Zarząd Gminy w Jeziornie przesłał pierwszych 65 kart (roczniki 1915-1928).  W następnych miesiącach dosłano pięć kolejnych kart: 15 kwietnia – 3 karty , 20 maja – 2 karty. Wymienione 5 osób uzyskało zapewne w tym czasie odpowiedni wiek – 16 lat.

Gmina zamówiła wstępnie 620 sztuk kart do kartoteki:

10       niebieskich                F         ?

20       zielonych                   F         wolny zawód

20       czerwonych              E         pracownik rolny

40       szarych                      I           technik

180     pomarańczowych    G         pracownik budowlany

350     żółtych                       B         rzemieślnik

Poniżej prezentuję kompletną listę 10 roczników skierowanych do pracy przymusowej: 66 osób z Jeziorny i 4 osoby ze Skolimowa. (w kolejności nazwisko, imię, zawód, nr karty)

Jeziorna

 1. Bliziński Menasze – kupiec – B 17753
 2. Boim Mordka – ? – B 17856 (15 kwietnia)
 3. Borek Menachem-Dawid – czeladnik szewski – G 38690
 4. Brand Dawid-Lejb – furman – B 17741
 5. Brand Sucher-Majer – przy rodzicach – B 17755
 6. Brand Szulim – Szewc – G 38707
 7. Chymisz Hersz-Josek – czeladnik krawiecki – G 38719
 8. Chymisz Jankiel-Wulf – czeladnik krawiecki – G 38718
 9. Cwerenbaum Abram – przy rodzicach – B 17745
 10. Dajczer Szmul – ? – G 38817 (20 maja)
 11. Danilewicz Chaim – czeladnik krawiecki – G 38699
 12. Erlich Majlach – przy rodzicach – B 17749
 13. Fedorowski Szymon – ? – G 38814 (15 kwietnia) 
 14. Frydman Berek – szklarz – G 38688
 15. Frydman Pinkus – szklarz – G 38689
 16. Furwaser Jankiel – tragarz – B 17746
 17. Golberg Symcha-Icek – czeladnik szewski – G 38715
 18. Goldberg Kiwa – ? – G 38815 (15 kwietnia)
 19. Goldcymer Chaim-Ela – czeladnik piekarski – G 38722
 20. Goldcymer Uszer – czeladnik stolarski – G 38723
 21. Goldsztajn Hersz-Chaim – czeladnik stolarski – G 38700
 22. Gotfryd Abram-Motek – przy rodzicach – B 17759
 23. Gurfinkiel Hersz – rzeźnik – G 38702
 24. Hajwentryger Pinkus – przy rodzicach – B 17747
 25. Hajwentryger Szlama – czeladnik piekarski – G 38720
 26. Hajwentryger Szulim – czeladnik piekarski – G 38724
 27. Hejwentryger Moszek-Icek – czeladnik szewski – G 38692
 28. Hepsztajn Abram-Aron – czeladnik stolarski – G 38725
 29. Hepsztajn Wulf-Symche – czeladnik stolarski – G 38726
 30. Jeleń Bencjan – czeladnik krawiecki – G 38701
 31. Jeleń Gidale-Szlam – praktykant krawiecki – G 38695
 32. Kenigswald Salomon – fryzjer – G 38705
 33. Kenigsztajn Kisiel – przy rodzicach – B 17744
 34. Kenigsztejn[1] Aron-Lejb – rzeźnik – G 38698
 35. Kenigsztejn[2] Kisiel –  czeladnik rzeźnicki – G 38697
 36. Kenigsztejn[3] Pelta – czeladnik rzeźnicki – G 38696
 37. Ksiżenicki Jakub-Icek – przy rodzicach – B 17760
 38. Mendelman Szmul – przy rodzicach – B 17743
 39. Paryski Alter – czeladnik szewski – G 38716
 40. Paryski Chaim-Kisiel – czeladnik szewski – G 38712
 41. Paryski Lejb – czeladnik szewski – G 38711
 42. Rotkopf Chaim – zegarmistrz – G 38708
 43. Rotsztajn Abram-Icek – tragarz – B 17763
 44. Rozenberg Szmul – praktykant piekarski – G 38686
 45. Rydzyński Hersz-Lejb – krawiec – G 38691
 46. Szałat Elek – przy ojcu – B 17748
 47. Szerszeń Chaskiel-Bencjan – ? – G 38816 (20 maja) 
 48. Szifer Naftalin – przy rodzicach – B 17752
 49. Szumacher Icek – czeladnik krawiecki – G 38704
 50. Szumacher Izrael – czeladnik krawiecki – G 38703
 51. Szumacher Jankiel – przy rodzicach – B 17742
 52. Szumacher Majer-Dawid – przy rodzicach – B 17761
 53. Szumacher Mendel – przy rodzicach – B 17751
 54. Szumacher Pinkus – kaletnik – G 38706
 55. Szumacher Szulim – przy rodzicach – B 17754
 56. Szwarcglas Szaja-Jojne – czeladnik krawiecki – G 38694
 57. Trzewik Chaim – przy rodzicach – B 17750
 58. Wainberg Dawid-Jankiel – introligator – G 38693
 59. Widerman Szmul-Dawid – szewc – G 38687
 60. Winograd Chaskiel-Josek – szklarz – G 38721
 61. Wulf Dawid-Josek – czeladnik piekarski – G 38713
 62. Wulf Judel – czeladnik piekarski – G 38709
 63. Wulf Lejb-Mordka – czeladnik piekarski – G 38710
 64. Wulf Moszek – czeladnik krawiecki – G 38714
 65. Zajdman Icek – czeladnik rzeźnicki – G 38717
 66. Zajdman Icek – przy rodzicach – B 17762

 Skolimów

 1. Lewenkopf Juda – przy rodzicach – B 17757
 2. Likiernik Henryk – student medycyny – F 21975
 3. Przedborski Jerzy – przy rodzicach – B 17756
 4. Trajstman Adam – przy rodzicach – B 17758

Zwracają uwagę dwie osoby:  Kenigsztajn Kisiel i Zajdman Icek. Raz zapisani są „przy rodzicach” z kartą żółtą „B”, raz jako czeladnik z  kartą pomarańczową „G”. Pytanie czy to są te same osoby. Skierowano by do pracy 68 osób zamiast 70? Władze niemieckie zapewne sprawdzały wszystko z listą.

Pytania Zarządy Gminy Jeziorna do Kreishauptmann Warschau-Land, 1940 r.

[1] Zapewne winno być Kenigsztajn

[2] j.w.

[3] j.w.

Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

Może ci się także spodobać...