Spis treści

Zgodnie z zapowiedzią spis tekstów zamieszczonych dotąd na blogu. Spis nie do końca odzwierciedla strukturę tagów i nie uwzględnia podziału geograficznego, postarałem się pogrupować wpisy tematycznie. Niektóre posiadają wersję audio nagraną przez Bartka Biedrzyckiego, co w takim wypadku zostało zaznaczone. Nowe wpisy pojawią się pod koniec lipca, lecz będą one innego rodzaju. Jako, że mamy wakacje, to poczytać będzie można na razie o miejscach wartych odwiedzenia w tych okolicach oraz sensacjach sprzed lat. Zaś teksty w formie takiej jak dotychczas powrócą we wrześniu.

Nad Jeziorką

Teksty traktujące o tym, że rzeka Jeziorka płynęła niegdyś zupełnie inaczej niż obecnie, a wszyscy piszący o papierni nie mieli dotąd pojęcia, że ongiś znajdowały się w tym miejscu dwa młyny i dwie odnogi rzeki. I dwie zupełnie różne wsie o nazwie Jeziorna, mające różnych właścicieli, dotąd ze sobą mylone mylone. A także o placówce pocztowej założonej w XVIII wieku. Do kompletu historia zaginionej wsi Łazy, w której także znajdował się młyn nad rzeką Jeziorką.

PRL

Dwa teksty o problemach mieszkaniowych, a także o specjalnym osiedlu zamieszkałym w latach pięćdziesiątych przez elitę władzy.

W drodze

Teksty o tym, iż przez gminę Konstancin-Jeziorna przebiega jeden z najstarszych i najważniejszych szlaków handlowych, który został całkowicie zapomniany.

Początki

Teksty o początkach wsi i osad wchodzących w skład gminy Konstancin-Jeziorna.

Na Urzeczu

Urzecze, gwarowo Łurzyce, to mikroregion etnograniczny leżący po obu stronach pasa nadwiślańskiego od obecnych terenów Warszawy, aż po ujście Pilicy. Ten zapomniany region został odkryty niedawno przez dr. Łukasza Maurycego Stanaszka, a historia okolic Konstancina jest nierozerwalnie związana z Wisłą. Stąd w tekstach na ten temat poczytać można przede wszystkim o życiu codziennym nad Jeziorką i Wisłą.

Pogranicze w Ogniu

Historia sporów i konfliktów granicznych na ziemiach wchodzących obecnie w skład gminy Konstancin-Jeziorna wraz z opisem dawnego przebiegu granic.

odcinek 1odcinek 2odcinek 3odcinek 4

Kościoły

Niejako przy okazji napisano kilka słów o dwóch świątyniach znajdujących się na terenie gminy, w jednym wypadku kościół obchodził stulecie, w drugim jak się okazało, niewiele brakuje mu do ośmiu wieków.

Powstanie Styczniowe

W tym roku minęła 150 rocznica jego wybuchu, a wciąż przedmiotem opracowania nie znalazła się historia wydarzeń na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Próbując zapełnić tę lukę, dokonanych zostało nieco ciekawych odkryć, które opisują poniższe teksty.

Tajemnice Konstancina

Jak to ujęła jedna z osób cykl o dekonstrukcji Konstancina, czyli o początkach tego letniska, pokazujący różne związane z nim mniejsze lub większe tajemnice.