Spis treści (2)

Pogrupowany spis tekstów jakie w roku 2013 ukazały się na blogu. Sądzę, że nieco łatwiej się w nim odnaleźć niż w nawigacji bloga. Jak zwykle podział nieco inny niż tagi, uwzględniający nagrane niegdyś wersje audio przez Bartka Biedrzyckiego. Rzecz jasna większość tekstów przenika się nawzajem i należy do wielu kategorii, więc podział dokonany przez autora jest mocno subiektywny.

Nad Jeziorką

Teksty traktujące o tym, że rzeka Jeziorka płynęła niegdyś zupełnie inaczej niż obecnie, a wszyscy piszący o papierni nie mieli dotąd pojęcia, że ongiś znajdowały się w tym miejscu dwa młyny i dwie odnogi rzeki. I dwie zupełnie różne wsie o nazwie Jeziorna, mające różnych właścicieli, dotąd ze sobą mylone mylone. A także o placówce pocztowej założonej w XVIII wieku. I Papierni. I wielu innych rzeczach związanych z miejscowościami położonymi nad rzeką.

W PRL-u

Dwa teksty o problemach mieszkaniowych, a także o specjalnym osiedlu zamieszkałym w latach pięćdziesiątych przez elitę władzy. W tym nieznany wcześniej raport uciekiniera z Królewskiej Góry, osiadłego na zachodzie.

W drodze

Teksty o tym, iż przez gminę Konstancin-Jeziorna przebiega jeden z najstarszych i najważniejszych szlaków handlowych, który został całkowicie zapomniany.

Początki

Teksty o początkach wsi i osad wchodzących w skład gminy Konstancin-Jeziorna.

Na Urzeczu

Urzecze, gwarowo Łurzyce, to mikroregion etnograniczny leżący po obu stronach pasa nadwiślańskiego od obecnych terenów Warszawy, aż po ujście Pilicy. Ten zapomniany region został odkryty niedawno przez dr. Łukasza Maurycego Stanaszka, a historia okolic Konstancina jest nierozerwalnie związana z Wisłą. Stąd w tekstach na ten temat poczytać można przede wszystkim o życiu codziennym nad Jeziorką i Wisłą.

Olędrzy

Kim byli? Osadnikami, którzy wywarli przemożny wpływ na krajobraz i kulturę tych stron. I o ich osadnictwie tutaj mowa. Tu założono najstarszą na Urzeczu wieś olęderską – Kępę Oborską. Zostali zapomniani, teksty przedstawiają ich historię.

Pogranicze w Ogniu

Historia sporów i konfliktów granicznych na ziemiach wchodzących obecnie w skład gminy Konstancin-Jeziorna wraz z opisem dawnego przebiegu granic.

odcinek 1odcinek 2odcinek 3odcinek 4

Kościoły

Niejako przy okazji napisano kilka słów o dwóch świątyniach znajdujących się na terenie gminy, w jednym wypadku kościół obchodził stulecie, w drugim jak się okazało, niewiele brakuje mu do ośmiu wieków.

W czasach wojny

W tym roku minęła 150 rocznica jego wybuchu, a wciąż przedmiotem opracowania nie znalazła się historia wydarzeń na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Próbując zapełnić tę lukę, dokonanych zostało nieco ciekawych odkryć, które opisują poniższe teksty. A prócz tego o różnych innych powstaniach i wojnach, czy to Powstaniu Warszawskim, czy wrześniu 1939, które toczyły się na terenie gminy.

Tajemnice Konstancina

Jak to ujęła jedna z osób cykl o dekonstrukcji Konstancina, czyli o początkach tego letniska, pokazujący różne związane z nim mniejsze lub większe tajemnice.

Miscellanea

Teksty jak najbardziej historyczne, traktujące o różnych sprawach, które niezbyt wiedziałem gdzie zakwalifikować. Jest i o groźnym potworze i o autobusach.